Tin tức & Sự kiện

Cập nhật các xu hướng mới trong nước và thế giới

Cenvisco đang tìm kiếm vị trí Designer đồng hành với công ty trong thời gian tới, nếu bạn hào hứng muốn gia nhập, hãy gửi thư ứng tuyển và CV và portfolio của bạn tới chúng...

Cenvisco đang tìm kiếm vị trí Kế Toán đồng hành với công ty trong thời gian tới, nếu bạn hào hứng muốn gia nhập, hãy gửi thư ứng tuyển và CV của bạn tới chúng tôi...

Cenvisco đang tìm kiếm vị trí PROJECT MANAGER đồng hành với công ty trong thời gian tới, nếu bạn hào hứng muốn gia nhập, hãy gửi thư ứng tuyển và CV của bạn tới chúng tôi...


Với nhu cầu phát triển, Cenvisco đang tìm kiếm các vị trí đồng hành với công ty trong thời gian tới ở vị trí DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG. Nếu bạn quan tâm hãy gửi thư ứng...

Với nhu cầu phát triển đội ngũ tư vấn và phát triển kinh doanh, Cenvisco đang tìm kiếm vị trí SALES LEADER phụ trách xây dựng đội nhóm kinh doanh đồng hành với công ty trong...

Cenvisco đang tìm kiếm vị trí MARKETING EXCECUTIVE đồng hành với công ty trong thời gian tới, nếu bạn hào hứng muốn gia nhập, hãy gửi thư ứng tuyển và CV của bạn tới chúng tôi...


Với nhu cầu phát triển đội ngũ tư vấn và phát triển kinh doanh, Cenvisco đang tìm kiếm các vị trí đồng hành với công ty trong thời gian tới, nếu bạn quan tâm, hãy gửi thư ứng...

Nhận báo giá miễn phí
0