Giải pháp website cao cấp

Website ứng dụng ( Web-app )

Web app là một ứng dụng chạy trên web thực hiện một số chức năng cơ bản như chia sẻ hình ảnh, tính toán, mua sắm... mà bạn có thể dễ dàng tiếp cận thông qua internet. Về cơ bản, website và web app tương đối giống nhau nhưng nếu tìm hiểu thêm, nghiên cứu thật kỹ thì chúng ta sẽ thây được nhiều điểm khác nhau giữa hai web này.


Website ứng dụng ( Web-app )

I. Wep-app là gì ?

 

Đầu tiên, ta hãy xem lại khái niệm application

Ứng dụng là một loại chương trình có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó người dùng muốn thực hiện

Ban đầu, các website chỉ bao gồm text, hình ảnh và video, liên kết với nhau thông qua các link. Tác dụng của website là lưu trữ và hiển thị thông tin. Người dùng chỉ có thể đọc, xem, click các link để di chuyển giữa các page.

Về sau, với sự ra đời của các ngôn ngữ server: CGI, Perl, PHP, … các website đã trở nên “động” hơn, có thể tương tác với người dùng. Từ đây, người dùng có thể dùng web để “thực hiện một công việc nào đó bằng máy tính“, do đó web app ra đời.

Để dễ hiểu, web app là những ứng dụng chạy trên web. Thông qua web app, người dùng có thể thực hiện một số công việc: tính toán, chia sẻ hình ảnh, mua sắm … Tính tương tác của web app cao hơn website rất nhiều.


II. Phân biệt website và web app

Trên thực tế, ranh giới giữa web app và website khá mong manh. Dưới đây là bảng so sánh mang tính tương đối giữa website và webapp:

WEB-SITE WEB-APP
Tính tương tác thấp, ít chức năng (Xem, đọc, click qua lại giữa các link…). Tính tương tác cao, nhiều chức năng (Đăng thông tin, upload file, xuất báo cáo…).
Được tạo thành từ các trang html tĩnh và một số tài nguyên (hình ảnh, âm thanh, video). Được tạo bởi html và code ở back end (PHP, C#, Java, …).
Được dùng để lưu trữ, hiển thị thông tin. Được dùng để “thực hiện một công việc”, thực hiện các chức năng của một ứng dụng.

Để minh họa sự khác biệt, chúng ta hãy lấy ví dụ về sự hiện diện web của một số nhà hàng.

Nếu bạn truy cập các trang web tại địa phương của bạn và tìm thấy không có gì ngoài:

  • Số giờ hoạt động
  • một thực đơn
  • Hướng từ đường cao tốc gần nhất hoặc một bản đồ tĩnh
  • Và thông tin liên lạc được liệt kê

Đây chính là ví dụ điển hình cho website

Tuy nhiên, nếu bạn đi ra ngoài và đến thăm một trang web như:

  • Tất cả các thông tin "tĩnh" và chức năng bổ sung
  • Bạn có thể đặt phòng một
  • Xem một menu tùy chỉnh bao gồm giá tại cửa hàng địa phương của bạn
  • Đặt món ăn trực tuyến của bạn, hoặc mua một thẻ quà tặng.

Điều này là cụ thể cho một trang web app và nphân biệt nó với một website.

Một cách đơn giản, một ứng dụng web là một trang web mà người dùng có thể kiểm soát.

Nhận báo giá miễn phí