Agris – Supper App – TTC

Screenshot 2023-03-16 at 11.45.18
Screenshot 2023-03-16 at 11.47.10
portfolio-details-03
Mô tả dự án

Nền tảng kết nối nông dân và công ty đầu tư

Phát triển toàn diện hệ thống kết nối giữa nông dân trồng mía và công ty đầu tư. Hệ thống được thiết kế để sử dụng trên đa nền tảng (website, IOS, Android, tablet,…).

Được sử dụng bởi hàng ngàn nông dân. Hệ thống đã giúp cho TTC AgriS tiết kiệm rất nhiều chi phí vận hành đồng thời tạo ra trải nghiệm tuyệt vời dành cho những nông dân là đối tác nguồn nguyên liệu không thể thiếu của họ.

Khách hàng

TTC GROUP - SBT CORP - MSM

Team size

25 (2 BA, 1 PM, 15 DEV, 3 QC, 1 DevOps, 2 UI/UX, 1 TA)

Thời gian thực hiện

06 tháng

Hạng mục thực hiện

Kiến trúc microservice
Web App Portal
Supper app cho nông dân
Mobile app cho cán bộ nông vụ
Tích hợp hệ thống
Design, phân tích, kiểm soát

Thách thức

Triển khai dự án lớn trong thời gian ngắn, yêu cầu OT 16h/ ngày và xuyên thứ 7, CN, ngày lễ.

Kết quả đạt được

Thực hiện thành công dự án trọng điểm, độ phức tạp cao, tiêu chuẩn cao từ ban lãnh đạo đối tác với thời gian ngắn kỷ lục. Hỗ trợ đối tác triển khai nhanh chóng đến hàng chục nghìn nông dân, cán bộ nông vụ tại nhiều đơn vị kinh doanh trong và ngoài nước.

Chia sẻ: