Tư vấn độc lập về chuyển đổi số

service-details-6

Chuyển đổi là quy luật của cuộc sống, những ai hài lòng với hiện tại sẽ bị bỏ lại ở tương lai

CENVISCO có đội ngũ chuyên gia hùng hậu, thực chiến, nhiều năm kinh nghiệm tư vấn chuyển đổi số. Chúng tôi hiểu giải pháp, hiểu ngành, hiểu know-how và biết cách biến nó thành lợi ích trực tiếp cho từng khách hàng.

Chúng tôi chuyên tư vấn dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tập trung vào các giải pháp phần mềm như ERP, CRM, HRM, qua đó giúp doanh nghiệp:


Tối ưu chi phí sản xuất

Tăng trưởng khách hàng

Tái cấu trúc tổ chức và quy trình

Báo cáo thông minh cho lãnh đạo

Hiểu nghiệp vụ, hiểu giải pháp thôi chưa đủ. Bạn cần phải hiểu cả văn hóa doanh nghiệp, xu hướng công nghệ và bản lĩnh thực thụ để thực hiện dự án thành công.

Gặp gỡ chuyên gia tư vấn của chúng tôi ?

Image

Nguyễn Bình Nam

Head of Consulting

Image

Phạm Ngọc Dậu

Senior Consultant

Image

Tony Lâm

Senior Consultant

ERP
95%
CRM
98%
HRM
85%